Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Επικοινωνία

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) 

www.inek.org.cy

 

Σιμωνίδου 14

ΕΤΚΑ-ΠΕΟ, 1045

Λευκωσία – Κύπρος

 

Τηλ.: 00357 22877673
Φαξ: 00357 22877672 Cyprus

 

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Παύλος Καλοσυνάτος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ομοσπονδία επαναστατικών εργατικών συνδικάτων (DEV-İŞ)

www.dev-is.org

Serabioglu 6,
748, Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ.: 0392 2272640
Φαξ: 0392 2286463

Αρμόδιος επικοινωνίας:

KoralAsam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)

www.peo.org.cy

Αρχέρμου 29

 Λευκωσία 

1045 Κύπρος

Τηλ.: 00357 22866400
Φαξ: 00357 22346828

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Πιερής Πιερή

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.