Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

 Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν να παραδώσει συγκεκριμένα υπομνήματα στους ηγέτες της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί. Τα υπομνήματα ήταν αποτέλεσμα εφτά θεματικών συνεδρίων, τα οποία διοργανώθηκαν από το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ, στο πλαίσιο του προγράμματος Το μέλλον της χώρας μας έχει σημασία: οι κοινωνικοί φορείς παίρνουν το λόγο. Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να εμπλέξουν κοινωνικούς φορείς σε ένα δομημένο διάλογο αναφορικά με διάφορους τομείς σε σχέση με την προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο.  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επτά συνέδρια που αφορούσαν ζητήματα όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση, η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική προστασία, πολιτικές απασχόλησης και προστασία της απασχόλησης, η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην επανενωμένη Κύπρο (για να δείτε το πρόγραμμα των θεματικών συνεδρίων πατήστε εδώ).  Κάθε θεματικό συνέδριο κατέληγε στην υιοθέτηση υπομνήματος, το οποίο περιλάμβανε τις κοινές απόψεις και προσδοκίες των κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν στο συνέδριο, αναφορικά με το μέλλον της προσδοκώμενης επανενωμένης Κύπρου.

Την τελετή άνοιξαν με τους χαιρετισμούς τους ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Νίκος Μωυσέως και ο πρόεδρος της TÜRK-SEN, Arslan Bıçaklı. Μετά την εναρκτήρια σύνοδο, ο Γ.Γ. της DEV-İŞ, Hasan Felek έδωσε ομιλία με έμφαση στην ιστορία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ. Εξήγησε ότι η δράση του Φόρουμ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και ότι το τελευταίο δημιουργήθηκε από 18 συνδικάτα της Κύπρου και από τις δύο κοινότητες. Όπως σημείωσε, σκοπός του Φόρουμ ήταν να εργαστεί για την επανένωση του νησιού, για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι και για την υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων όλων των εργαζομένων του νησιού. Ακολούθως, ο Γ.Γ. της ΠΕΟ, κ. Πάμπης Κυρίτσης, έδωσε ομιλία όπου ζήτησε από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να μελετήσουν δεόντως και να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις θέσεις και τις προτάσεις των υπομνημάτων. Σημείωσε ότι οι τελευταίες υπήρξαν το αποτέλεσμα σοβαρής συλλογικής εργασίας, που βασίστηκε σε επιστημονικά στοιχεία και συσσωρευμένη εμπειρία. Εν κατακλείδι, ο κ. Κυρίτσης διαβεβαίωσε τους δύο ηγέτες ότι το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ βρίσκεται στη διάθεσή τους για να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στον κοινό στόχο για μια ειρηνική, επανενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο, χωρίς ξένες εξαρτήσεις και ξένη στρατιωτική παρουσία, κοινή πατρίδα για όλα τα παιδιά της, Eλληνοκύπριους, Tουρκοκύπριους, Aρμένιους, Mαρωνίτες και Λατίνους.  

Ακολούθησε η ομιλία του πρόεδρου Νίκου Αναστασιάδη. Ο πρόεδρος, αναφερόμενος στο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, σημείωσε ότι χωρίς την υποστήριξη, την κατανόηση ή τη συνεισφορά των εργαζομένων αυτής της χώρας, η συγκεκριμένη προσπάθεια θα ήταν καταδικασμένη, ή θα είναι καταδικασμένη, αν δεν εξασφαλίσει τη στήριξη των εργαζομένων.  Ο πρόεδρος Αναστασιάδης υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας για την Κύπρο, οι οποίες υπονομεύονται από την παρούσα κατάσταση αντιπαράθεσης. Η διαχωριστική γραμμή, πρόσθεσε, συνιστά σημαντικό εμπόδιο στο αναπτυξιακό δυναμικό της πατρίδας μας. Στην ομιλία του, ο κ. Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το μέλλον της Κύπρου και ευχήθηκε ότι θα υπάρξει μια λύση στην οποία δεν θα υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκά εδάφη από άλλα και όπου το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο το νησί. Μετά τον κ. Αναστασιάδη, ο λόγος δόθηκε στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, κ. Mustafa Akıncı.

Ο κ. Akıncı εξέφρασε την εκτίμησή του στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ για τις συνεπείς προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της επανένωσης της Κύπρου. Ο κ. Akıncı σημείωσε ότι το status quo δεν είναι αποδεκτό ούτε βιώσιμο. Αντίθετα, σκοπός των δύο ηγετών σύμφωνα με τον κ. Akıncı είναι να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ελπίζοντας για δύο «ναι» σε πιθανό δημοψήφισμα. Ανέφερε ακόμα, αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις, ότι οι δύο ηγέτες έχουν σημειώσει πρόοδο, έχουν ωστόσο ακόμα δρόμο να διανύσουν για να φτάσουν στον τελικό διακανονισμό.  Ο κ. Akıncı υποστήριξε ότι, με το να παραμένουν μοιρασμένοι, οι Κύπριοι δεν μπορούν να διασφαλίσουν οικονομική ευημερία. Αντίθετα, με την ενοποίηση του νησιού, η κατάσταση της οικονομίας θα μπορούσε να βελτιωθεί και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες. Ο κ. Akıncı είπε επίσης ότι αν οι Κύπριοι επιθυμούν να φτάσουν σε λύση μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εξωτερικά εμπόδια. Ο κ. Akıncı κατέληξε ότι τη δύναμη την έχουν οι ίδιοι οι Κύπριοι και ότι η στήριξη από τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών – είναι κρίσιμη για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Ακολούθως, ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου και ο πρόεδρος της KTAMS, κ. Ahmet Kaptan έδωσαν τις καταληκτικές ομιλίες. Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση για τους συμμετέχοντες.

 

 

 Για να παρακολουθήσετε τις εναρκτήριες ομιλίες του Νίκου Μωυσέως και του Arslan Bıçaklı, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο: βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία του Hasan Felek, παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την ομιλία του Πάμπη Κυρίτση, παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την ομιλία του Νίκου Αναστασιάδη, παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Mustafa Akıncı παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την καταληκτική ομιλία από τον Γλαύκο Χατζηπέτρου και τον Ahmet Kaptan, αντίστοιχα, παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: βίντεο & βίντεο

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.