Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Διάσκεψη με θέμα την επανένωση της Κύπρου: οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον Κυπριακό λαό

Στις 30 Ιανουαρίου 2015, η επιστημονική ομάδα του προγράμματος πραγματοποίησε διάσκεψη με σκοπό να παρουσιάσει και να συζητήσει κάποια πρώτα συμπεράσματα αναφορικά με το Έγγραφο – Πλαίσιο. Το συνέδριο έλαβε χώρα στη Λευκωσία, στα Κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ και είχε τίτλο: «Επανένωση της Κύπρου: οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον Κυπριακό λαό». Πέραν της σημασίας του συνεδρίου για τη διαμόρφωση του Εγγράφου – Πλαισίου, η συγκεκριμένη διάσκεψη αποτέλεσε σταθμό για την εμπλοκή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ στην υλοποίηση του προγράμματος. To ΠανΦόρουμ είναι ο πυρήνας του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Το συνέδριο άνοιξαν οι Γενικοί Γραμματείς της ΠΕΟ και της DEV-IS, Πάμπης Κυρίτσης και Hasan Felek αντίστοιχα, οι οποίοι έδωσαν τις εναρκτήριες ομιλίες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου, οι δύο κύριοι ομιλητές παρουσίασαν τις ομιλίες τους. Ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, Ηλίας Ιωακείμογλου  έκανε την πρώτη παρουσίαση με τίτλο: «Ένα μοντέλο επιμεριζόμενης ευημερίας για την Κύπρο σε συνθήκες ενοποίησης». Η δεύτερη παρουσίαση έγινε από την πολιτική οικονομολόγο, Umut Bozkurt και ο τίτλος της ήταν: «Προσβλέποντας σε μία πολιτική διευθέτηση και εναλλακτικές οικονομικές στρατηγικές για την Κύπρου που μαστίζεται από την κρίση». Στη δεύτερη σύνοδο του συνεδρίου συντονιστής ήταν ο Αναπληρωτής Γ.Γ. της ΣΕΚ, κ. Ανδρέας Μάτσας και ο Πρόεδρος της TÜRK-SEN, κ. Arslan Bıçaklı. Η τελευταία αυτή σύνοδος περιλάμβανε παρεμβάσεις από τους παρευρισκόμενους και συζήτηση.

 

         

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Ηλία Ιωακείμογλου ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Umut Bozgurt με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση πατήστε εδώ.

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.