Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Διάσκεψη Τύπου

 

Στις 15 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Διάσκεψη Τύπου στη Λευκωσία για να ενημερώσει το κοινό για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και συντονιστής του προγράμματος, Παύλος Καλοσυνάτος, έκανε μία αρχική εισαγωγή στο πρόγραμμα και περιέγραψε τους σκοπούς του και τις κύριες δραστηριότητές του. Ο Παύλος Καλοσυνάτος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι κοινωνικοί φορείς έχουν στρατηγική σημασία για τη λύση του Κυπριακού Προβλήματος, όχι μόνο επειδή η στήριξή τους στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία αποδοχή και ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση μιας συμφωνημένης λύσης. Οι κοινωνικοί φορείς, σύμφωνα με τον κ. Καλοσυνάτο, «μπορούν να προσφέρουν με την εμπειρία τους χρήσιμες γνώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση ουσιαστικών ρυθμίσεων της λύσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική και κοινωνική συνοχή του κοινού μελλοντικού κράτους και άρα απαραίτητες για τη βιωσιμότητα της συμφωνημένης λύσης». Στο πλαίσιο αυτό, ο Παύλος Καλοσυνάτος υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου έργου στο βαθμό που έχει στόχο την κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων γύρω από τη μελλοντική λύση του Κυπριακού, δίνοντας χώρο σε αυτούς να παρέμβουν συλλογικά (Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μαζί με μια φωνή) και με ένα οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο (στο πλαίσιο μιας δομημένης διαδικασίας) στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο συντονιστής περιέγραψε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο έργο για το σκοπό αυτό όπως είναι η διαμόρφωση ενός Εγγράφου – πλαισίου, η συγκρότηση ενός Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων και η διοργάνωση Θεματικών Συνεδρίων. Επίσης, ο Χρίστος Τομπάζος και ο Kora lAsam παρουσίασαν ομιλίες ως εκπρόσωποι της ΠΕΟ και της DEV-IS, αντίστοιχα. Ο κ. Τομπάζος σημείωσε ότι η ΠΕΟ θα εργαστεί με σκοπό το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την ειρήνη και την επανένωση. Ο κ. Asam είπε ότι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να έχουν λόγο στο μέλλον της χώρας μας και του λαού της και να δίνουν προτεραιότητα στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα καθώς και στα συμφέροντα του λαού.

Για να παρακολουθήσετε τη δήλωση του Παύλου Καλοσυνάτου, συντονιστή του έργου, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.