Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

 

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία σηματοδότησε την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων που έλαβαν χώρα κάτω από το έργο. Η διάσκεψη χαιρέτησε την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων, τα οποία μέσα από ένα δημοκρατικό και δομημένο διάλογο διαμόρφωσαν και υιοθέτησαν επτά υπομνήματα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική συνοχή στην προσδοκώμενη επανενωμένη Κύπρο. Η ομάδα χαιρέτησε το γεγονός ότι το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από διάφορες κοινωνικές οργανώσεις των δυο κοινοτήτων, οι οποίες συμμετείχαν στα θεματικά συνέδρια, εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ομάδα διαβεβαίωσε την πρόθεσή της να διασφαλίσει την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και ανακοίνωσε, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα θεματικά υπομνήματα των συνεδρίων θα παραδίδονταν στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασίες διαπραγματεύσεων για τη λύση του κυπριακού προβλήματος.

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.