Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων

 

Οι κοινωνικοί φορείς έχουν στρατηγική σημασία για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος, όχι μόνο επειδή η στήριξη της διαδικασίας από μέρους τους μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία αποδοχή και ενεργή συμμετοχή για την υλοποίηση μιας λύσης. Οι κοινωνικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις αναφορικά με τον τομέα στον οποίο εξειδικεύονται, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση βασικών διατάξεων της λύσης που είναι απαραίτητες για την οικονομική και κοινωνική συνοχή του μελλοντικού κράτους και άρα απαραίτητες για τη βιωσιμότητα μιας επερχόμενης λύσης.

Για την πραγματοποίηση ενός δομημένου διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς φορείς, οι συνεργάτες του προγράμματος προχώρησαν στη δημιουργία του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική ομάδα κατέληξε σε μια συμφωνία με το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ, σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο Φόρουμ αποτέλεσε τον πυρήνα του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων. Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ αποτελείται από 18 συνδικάτα/συντεχνίες (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΕΤΥΚ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, ΟΛΤΕΚ, ΕSK, TURK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, BES, KTOEÖS, BASIN-SEN), οι οποίες προέρχονταν και από τις δύο κοινότητες και εκπροσωπούν όλες τις ιδεολογικές τάσεις στο κυπριακό εργατικό κίνημα. Η συμμετοχή στο Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων προέρχεται και από οργανώσεις που αφορούν άλλα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας της Κύπρου.

Μέλη του Δικτύου κλήθηκαν ανάλογα με το αριθμητικό τους μέγεθος να ορίσουν 1-2 άτομα ως εκπρόσωπούς τους στο Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων. Οι οργανώσεις καλούνταν επίσης να εξουσιοδοτούν τους εκπροσώπους τους με τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται και να εγκρίνουν έντυπα όπως ήταν τα υπομνήματα που εκπονούνται στο πλαίσιο των θεματικών συνεδρίων. Οι αποφάσεις του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων ήταν ανώνυμες. Το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων δεν ασχολήθηκε με τα «καυτά ζητήματα» του Κυπριακού Προβλήματος και δεν ανεγείρονταν οποιεσδήποτε πολιτικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των οργανώσεων αναφορικά με τις απόψεις τους γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η μόνη πολιτική προϋπόθεση ήταν η προσήλωσή τους σε μια ειρηνική λύση του Κυπριακού προβλήματος που προκύψε μέσα από διαπραγματεύσεις στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προκύπτει από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ σε διάλογο με την κοινωνία για το μέλλον της χώρας μας

Το ΠανΦόρουμ συμφώνησε ότι θα αποτελούσε τον πυρήνα του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων. Tα   Θεματικά Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν κάτω από τον τίτλο «Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ σε διάλογο με την κοινωνία για το μέλλον της χώρας μας». Η υλοποίηση της διοργάνωσης των Θεματικών Συνεδρίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 

Η επιστημονική ομάδα παρέδωσε στο ΠανΦόρουμ μια πρόταση για τη διοργάνωση επτά θεματικών συνεδρίων με σκοπό να καλύψουν το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής κρατικής δομής. Το πρόγραμμα των θεματικών συνεδρίων είχε ως εξής:

 

                           ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
    Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση στη συλλογική διαπραγμάτευση.
19/03/2015
2

Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Προστασία.

15/05/2015
3

Πολιτικές απασχόλησης και Προστασία τησ Απασχόλησης.

28/05/2015
4

Ισότητα των φύλων και καταπολέμιση των διακρίσεων.

12/06/2015
5

Προσβάση στην Εκπαίδευση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

26/06/2015
6

Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία μίσθων.

10/07/2015
7 Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.  18/09/2015
 
Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.