Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

 

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ. Στη συνάντηση οι κυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΕΤΥΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ESKTÜRK-SEN, DEV-IŞ,KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES και BASIN-SEN χαιρέτησαν την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων, στο πλαίσιο των οποίων έγινε κατορθωτό, μέσα από ένα δημοκρατικό και δομημένο διάλογο, να διαμορφωθούν και να υιοθετηθούν επτά υπομνήματα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική συνοχή της επανενωμένης Κύπρου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαιρέτισαν επίσης το γεγονός ότι, πέραν  των ιδίων, το έργο αγκαλιάστηκε και από άλλες κοινωνικές οργανώσεις των δύο κοινοτήτων. Εκτός από την επικύρωση των θεματικών υπομνημάτων όπως διαμορφώθηκαν από τα Θεματικά Συνέδρια, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε επίσης ότι η επιστημονική ομάδα και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων θα παρέδιδαν τα θεματικά υπομνήματα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τη λύση του κυπριακού προβλήματος.

 

 Για να διαβάσετε την απόφαση της συνάντησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.