Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Θεματικά Συνέδρια

Τα Θεματικά Συνέδρια αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος επειδή σε αυτά είναι που συμμετέχουν οι κοινωνικοί φορείς και μέσω αυτών λαμβάνει χώρα ο δομημένος διάλογος αναφορικά με ποικίλα ζητήματα για την μελλοντική ενωμένη Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου έχουν πραγματοποιηθεί επτά θεματικά συνέδρια, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

 

                           ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
    Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση στη συλλογική διαπραγμάτευση.
19/03/2015
2

Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Προστασία.

15/05/2015
3

Πολιτικές απασχόλησης και Προστασία της Απασχόλησης.

28/05/2015
4

Ισότητα των φύλων και καταπολέμιση των διακρίσεων.

12/06/2015
5

Προσβάση στην Εκπαίδευση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

26/06/2015
6

Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία μίσθων.

10/07/2015
7

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία. 

18/09/2015


 
 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.