Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Θεματικό Συνέδριο (10/07/2015)

Ο μηχανισμός διαμόρφωσης και η προστασία των μισθών στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο"

 

Στις 10 Ιουλίου, ένα ακόμα θεματικό συνέδριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Το συνέδριο ασχολήθηκε με το μηχανισμό διαμόρφωσης και την προστασία των μισθών στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο. Πραγματοποιήθηκε στο κτήριο ETKAEO στη Λευκωσία. Το συνέδριο άνοιξε ο Şener Elcil από την KTÖS, ο οποίος έδωσε την εναρκτήρια ομιλία. Το συνέδριο αποτελούνταν από δύο συνόδους.  Η πρώτη αφορούσε το μηχανισμό διαμόρφωσης των μισθών στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο και η δεύτερη ασχολήθηκε με την προστασία των μισθών. Τις εργασίες του συνεδριου συντόνισαν ο Πρόδρομος Χαραλάμπους από την ΕΤΥΚ και ο Şerife Korucam από την KOOP-SEN. Κύριος ομιλητής της πρώτης συνόδου ήταν ο Frank Hoffer από την ACTRAV - ILO.  Ο κ. Hoffer έδωσε ομιλία με θέμα «Μηχανισμός διαμόρφωσης των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο».  Την ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές, ο πρώην συνδικαλιστής, Niyazi Düzgün και ο Χρίστος Καρύδης από την ΣΕΚΗ σύνοδος ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις από το κοινό. Κύριος ομιλητής στη δεύτερη σύνοδο ήταν επίσης ο Frank Hoffer, ο οποίος μίλησε για την προστασία των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο. Την ομιλία ακολούθησαν δύο βασικοί συζητητές. Πρώτος ήταν ο Niyazi Düzgün από την ΚΤΑΜΣ και δεύτερος ήταν ο Παύλος Καλοσυνάτος από το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.  Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση. Το συνέδριο κατέληξε στην υιοθέτηση υπομνήματος το οποίο περιλάμβανε κοινές απόψεις και προσδοκίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου.

 

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Frank Hoffer, με θέμα το Μηχανισμό διαμόρφωσης των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Niyazi Düzgün, με θέμα το Μηχανισμό διαμόρφωσης των μισθών στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Χρίστου Καρύδη, με θέμα το Μηχανισμό διαμόρφωσης των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Frank Hoffer, με θέμα την Προστασία των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Niyazi Düzgün, με θέμα την Προστασία των μισθών στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Παύλου Καλοσυνάτου, με θέμα την Προστασία των μισθών στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα του συνεδρίου πατήστε εδώ. 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.