Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Θεματικό Συνέδριο (15/05/2015)

“Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Προστασία στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 15 Μαϊου πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα Θεματικό Συνέδριο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Το συνέδριο ασχολήθηκε με την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο. Έλαβε χώρα στο κτίριο ΕΤΚΑ/ΠΕΟ στη Λευκωσία. Το συνέδριο άνοιξε ο Αναπληρωτής πρόεδρος της DEV-İŞ, Χασάν Φελέκ, ο οποίος έδωσε την εναρκτήρια ομιλία. Το συνέδριο αποτελούνταν από δύο συνόδους. Η πρώτη σύνοδος αφορούσε την κοινωνική ασφάλεια και το δεύτερο την κοινωνική προστασία. Οι εργασίες των δύο συνόδων συντονίζονταν από την Σελμά Εϋλέμ από την KTOEÖS και τον Πιερή Πιερή από την ΠΕΟ. Κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ. Wolfgang Lutterbach, Περιφερειακός Λειτουργός για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, από την Διεθνή Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ-ΓΔΕ). Στην πρώτη σύνοδο, ο Δρ. Lutterbach έδωσε ομιλία με την οποία εισήγαγε το κοινό στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και μίλησε για διάφορα ζητήματα όπως τις απόψεις του ΔΟΕ αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση και το βαθμό στον οποίο η κοινωνική προστασία συνδέεται με τις θέσεις απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη. Την κύρια ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές, ειδικοί σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής, Αλπέρ Μπαρκινάυ και Μιχαλάκης Χρίστου. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις από το κοινό. Στη δεύτερη σύνοδο, ο Δρ. Wolfgang Lutterbach μίλησε για την κοινωνική προστασία και τη στρατηγική της ΔΟΕ που έχει στόχο να επεκτείνει την κοινωνική προστασία σε όλους. Τον Δρ. Lutterbach ακολούθησαν και πάλι οι δύο βασικοί συζητητές, Αλπέρ Μπαρκινάυ και Μιχαλάκης Χρίστου. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση. Το συνέδριο κατέληξε στην υιοθέτηση ενός υπομνήματος που περιλάμβανε τις κοινές απόψεις και προσδοκίες που διαμορφώθηκαν μέσα από τις σχετικές διαδικασίες αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο.

 

                                               

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Wolfgang Lutterbach με θέμα την κοινωνική ασφάλιση παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Alper Barkınay παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Μιχαλάκη Χρίστου παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Wolfgang Lutterbach με θέμα την κοινωνική προστασία παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Alper Barkınay παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Μιχαλάκη Χρίστου παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.