Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Θεματικό Συνέδριο (18/09/2015)

Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία  στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο"

 

Στις 18 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Θεματικό Συνέδριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.  Το συνέδριο ασχολήθηκε με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο. Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μέριτ στη Λευκωσία. Το συνέδριο άνοιξε ο Απόστολος Αποστολίδης από την ΠΟΕΔ, ο οποίος έδωσε την εναρκτήρια ομιλία.  Το συνέδριο αποτελούνταν από δύο συνόδους. Η πρώτη αφορούσε τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη ασχολούνταν με την εφαρμογή καν την παρακολούθηση  της  σχετικής νομοθεσίας. Τις εργασίες του συνέδριου συντόνιζαν ο Χριστόφορος Θεοφάνους από την ΠΟΕΔ και ο Ulus Arpalıklı από την BESΟ κύριος ομιλητής της πρώτης συνόδου ήταν ο Tim Tregenza από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.  Ο κ. Tregenza έδωσε ομιλία με θέμα τη «Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία».  Την ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές, ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, Halil Erdim και ο Σταύρος Λάμπρου, από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις από το κοινό. Στη δεύτερη συνόδο, κύριος ομιλητής ήταν ο Λέανδρος Νικολαΐδης, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο οποίος έδωσε ομιλία με θέμα «Εφαρμογή της νομοθεσίας και μηχανισμός παρακολούθησης». Την ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές. Πρώτος ήταν ο Ανδρέας Παναγιώτου από την ΕΤΥΚ και ο δεύτερος ήταν ο Halil Erdim.  Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση. Το συνέδριο κατέληξε στην υιοθέτηση υπομνήματος, το οποίο περιλάμβανε κοινές απόψεις και προσδοκίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Tim Tregenza, με θέμα τη Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Halil Erdim, με θέμα τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθήστε τους συνδέσμους: βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Σταύρου Λάμπρου, με θέμα τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Λέανδρου Νικολαΐδη, με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας και τους μηχανισμός παρακολούθησης,  ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Ανδρέα Παναγιώτου, με θέμα την εφαρμογή και τους μηχανισμούς παρακολούθησης της νομοθεσίας, ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Halil Erdim, με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας και τους μηχανισμούς παρακολούθησης, ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα του συνεδρίου πατήστε εδώ.

 

 

   

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.