Παράδοση Θεματικών Υπομνημάτων στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ...................................

Στις 14 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός της τελετής ήταν... 

Read more....

Διάσκεψη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων ....................................

Στις 9 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου και το Δίκτυο Κοινωνικών Οργανώσεων του προγράμματος συνέντευξη τύπου, η οποία... 

Read more....

Συνάντηση του Δικτύου Κοινωνικών Οργανώσεων μετά την ολοκλήρωση των Θεματικών Συνεδρίων

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του έργου με την ηγεσία του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ...  

Read more....

Θεματικό Συνέδριο (26/06/2015)

“Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο"

 

 

Στις 26 Ιουνίου, ένα ακόμα θεματικό συνέδριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Το συνέδριο ασχολήθηκε με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο. Πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΟΕΛΜΕΚ στη Λευκωσία. Το συνέδριο άνοιξε ο Σωτήρης Παπαμωϋσέως από την ΟΕΛΜΕΚ, δίνοντας την εναρκτήρια ομιλία. Το συνέδριο αποτελούνταν από δύο συνόδους. Η πρώτη αφορούσε την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο και η δεύτερη ασχολούνταν με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τις εργασίες της πρώτης συνόδου συντόνιζαν ο Μιχάλης Τσιάρλιστος από την ΟΛΤΕΚ και η Semen Saygun από τη KTÖS. Οι κύριοι ομιλητές ήταν η συντονίστρια πολιτικής για την εκπαίδευση της ETUCE, Agnes Roman και ο Μάρτιν Ρομερ, Διευθυντής Ευρώπης της ETUCE. Η πρώτη ομιλήτρια παρουσίασε ομιλία με θέμα «Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο».  Ο δεύτερος ομιλητής παρουσίασε ομιλία με θέμα «Η εκπαίδευση σε μια ενωμένη Κύπρο».  Την ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου της ΠΟΕΔ και ο Ahmet Billurοğlu από την KTOEÖS. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις από το κοινό. Τις εργασίες της δεύτερης συνόδου συντόνιζαν η πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους από την ΠΕΟ και ο Hasan Yıkıcı από την DEV-İŞ. Κύριος ομιλητής της δεύτερης συνόδου ήταν ο Ian Pett, Ανώτερος Σύμβουλος Στρατηγικής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ειδικός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης των διακρίσεων, ο οποίος μίλησε για την «Πρόσβαση στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο». Την ομιλία ακολούθησαν οι δύο βασικοί συζητητές ο Ülfet Kra από την KTAMS και ο Θωμάς Αντωνίου, ειδικός συστημάτων ασφάλισης υγείας. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση. Το συνέδριο κατέληξε στην υιοθέτηση υπομνήματος το οποίο περιλάμβανε κοινές απόψεις και προσδοκίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου.


                         

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Agnes Roman, με θέμα την βελτίωση  της πρόσβαση στην εκπαίδευση στην προσδοκώμενη ενωμένη Κύπρο, παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να διαβάσετε ή να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Martin Romer, με θέμα την εκπαίδευση σε μια ενωμένη Κύπρο, παρακαλώ ακολουθήστε τους συνδέσμους: pdf ή βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του Kωνσταντίνου Κωνσταντίνου, με θέμα την εκπαίδευση σε μια ενωμένη Κύπρο, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο: βίντεο.

Για να διαβάσετε την παρουσίαση του Θωμά Αντωνίου, με θέμα Πρόσβαση στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στην προσβλεπόμενη ενωμένη Κύπρο, ακολουθήστε το σύνδεσμο: pdf.

Για να διαβάσετε το υπόμνημα του συνεδρίου πατήστε εδώ. 

Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.