Tematik Konferans (18/09/2015)

Projenin son tematik konferansı 18 Eylül günü gerçekleşti.  Öngörülen Birleşik Kıbrısta İş yerinde İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği konulu konferans Lefkoşada Merit hotelde gerçekleştrildi.Konferans POED den Apostolos Apostolidesin...

Tematik Konferans (12/06/2015)

12 Haziran günü birı, bu proje kapsamında bir Tematik konferans daha gerçekleşti.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili idi. Bu  konferans MeritHotel,Lefkoşa'dagerçekleştirildi...

Tematik Konferans (28/05/2015)

28 Mayıs'ta bir kez daha  bu proje kapsamında bir tematik Konferans daha gerçekleştirildi.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta istihdam politikaları ve istihdamın koruması ile ilgili idi.Bu konferans Lefkoşa'da ETKA / PEO binasında gerçekleştirildi...

Projenin Web Sitesine hoş geldiniz

“Ülkemizin Geleceği Önemlidir: Sosyal Aktörler konuşuyor”

 

Kıbrıs sorunu, tüm Kıbrısın sosyal ve ekonomik gelişmesini engelleyen büyük bir belirsizlik içerisindedir. Kıbrıs sorunu konusunda, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Toplumları arasında tek bir ortak anlayış varsa, o da yaşanan muallâk durumun ülkeyi müzmin geçici bir devlet olarak kısıtladığı kesin kanısıdır. Ülke altyapısını geliştirmeyi tasarlayıp, bütünleşmiş bir ülke geliştirmek, adanın kıt doğal kaynaklarını (örneğin su) daha sürdürülebilir bir yolla ele almak veya kapsamlı kalkınma stratejileriyle adanın ekolojik karakterini geliştirmek gibi başlıca kalkınma girişimleri,  parçalı olarak veya bazen ihtilaflı uygulanmış olarak bile kağıt üstünde kalabilir.  

Tartışmasız, Kıbrıs sorununun varlığı ve ülkeyi genelinde bölen hat  adanın gelişim dinamikleri için en büyük  engeli oluşturuyo. 1974 felaketinden bu yana iki toplumun ekonomilerindeki göreli istikrarlı büyüme bu inancı öne çıkarmaktadır. Ancak, son birkaç yıllarda yaşanan ekonomik kriz bölünmüş Kıbrısta bu gelişim dinamiklerinin  ve ekonomik ilerlemenin ne kadar kırıgan olduğunu gösterirken birleşik Kıbrısın bu gelişim dinamiklerine ne kadar ihtiyacı olduğunhatırlatıyor. 

Geçmiş yıllarda yapılan sayısız görüşmeler  Kıbrıs sorununa adil, ve yaşayabilir bir çözüme yol açabilecek bir atılımla sonuçlanamadı.l Bu projedaha önceki görüşme turlarındaki zayıflıkları gidermek için birçaba harcıyor: Toplumsal aktörlerin harekete geçirilememe eksikliği. Kapsayıcı bir yaklaşım sosyal adil ve ekonomik açıdan sürdürülebilir çözümün sosyal ve ekonomik şartları ile ilgili demokratik bir tartışma sürecinde toplumsal aktörleri, sosyal grupları ve katılımını harekete geçirmek demektir.

Proje hakkında daha fazala bilgi için tıklayınız.

Proje EEA (Izlanda Lihtenitayn Nıorveç)ve Kıbrıs Cumhuriyeti finans ve hibe mekanizmalarından destek alıyor.

 


 2009-2014 EEA hibe programları 

EEA NGO FUND CYPRUS hakkında daha fazala bilgi için tıklayınız. 

 


Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.