Tematik Konferans (18/09/2015)

Projenin son tematik konferansı 18 Eylül günü gerçekleşti.  Öngörülen Birleşik Kıbrısta İş yerinde İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği konulu konferans Lefkoşada Merit hotelde gerçekleştrildi.Konferans POED den Apostolos Apostolidesin...

Tematik Konferans (12/06/2015)

12 Haziran günü birı, bu proje kapsamında bir Tematik konferans daha gerçekleşti.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili idi. Bu  konferans MeritHotel,Lefkoşa'dagerçekleştirildi...

Tematik Konferans (28/05/2015)

28 Mayıs'ta bir kez daha  bu proje kapsamında bir tematik Konferans daha gerçekleştirildi.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta istihdam politikaları ve istihdamın koruması ile ilgili idi.Bu konferans Lefkoşa'da ETKA / PEO binasında gerçekleştirildi...

Sosyal Aktörler Ağı

 

Sosyal aktörler, Kıbrıs sorununun çözümü için stratejik öneme sahiptirler bu önem  sadece müzakereler  sürecine destek olarak algılanmamalı çünkü müzakere edilmiş bir çözümün  uygulanması için geniş ve  kabul  gören aktif bir  katılımı da oluşturabilirler. Sosyal aktörler uzmanlık deneyimleriyle gelecekteki ortak devletin ekonomik ve sosyal uyumu için elzem olan çözümün bazı temel şartlarının detaylandırılmasında ve böylece müzakere edilen çözümün yaşayabilirliği için elzem olan bazı faydalı geri bildirimde bulunabilirler.

Sosyal aktörler arasında yapıcı dialoğu sağlayabilmek için ortaklar Sosyal Aktörler Ağı kurdular. Bu bağlamda, proje ekibi  Tüm Kıbrıs Sendikal Forum (TKSF) ile bu Ağ’ın özğünü oluşturacak bir anlaşma yaptı. TKSF her iki toplumdaki Kıbrıs İşçi Hareketindeki tüm ideolojileri temsil eden 18 İşçi Sendikasından oluşur (SEK, PEO, PASYDY, ETYK, POED, OELMEK, DEOK, POAS, OLTEK, ESK, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, BES, KTOEÖS, BASIN-SEN). Ağdaki katılım Kıbrıs’taki diğer ekonomik ve sosyal sınıf yaşamlarından da mobilize edilmektedir.

Sosyal Aktörler Ağında bulunan üyeler büyüklüklerine göre 1 veya 2 delege ile temsil edilirler. Kurumlardan temsilci olarak gönderdikleri delegelere bu proje çerçevesinde müzakere etme ve memorandum gibi belgelere imza atma yetkileri verilmesi istenilir. Sosyal Aktörler Ağındaki kararlar oybirliği ile alınır. Sosyal Aktörler Ağı Kıbrıs sorununun “sıcak konularına” değinmez ve farklı kurumların bu tür konulardaki duruşlarına hiçbir şekilde politik koşul getirmez. Kurumlardan istenilen tek politik koşul, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarında öngörüldüğü şekilde, politik eşitliğe, iki kesimli, iki toplumlu federasyona dayalı barışcı uzlaşı.

 

Tüm Kıbrıs Sendikalar Forumu (TKSF)ülkemizin geleceği için toplumla diyalog.

Proje ilgili  Tematik  konulu Konferansların  gerçekleştirilmesi ile fiilen başarılmıştır.Ağın özünü oluşturmak için Tüm Kıbrıs Sendikal Forumu(TKSF) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, Tematik Konferanslar artık “Tüm Kıbrıs Sendikal Forumu ülkemizin geleceği için toplum ile dialog halinde,” başlığı altında yapılır.

Proje ekibi TKSF’na, federal devlet yapısında ekonomik ve sosyal uyumu yapısal açıdan ele alan yedi tane konferans önerisi sunmuştur. Tematik konferansların program (küçük değişikliklerin olabileceği göz önünde bulundurularak) aşağıdaki gibidir          

 

                           TEMATİK KONFERANSLAR ÇİZELGESİ TARİH
1

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Örgütlenme

Özgürlüğü ve Toplu iş Sözleşme hakkı
19/03/2015
2

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma

15/05/2015
3

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta İstihdam Politikaları ve İstihdamın Korunması

28/05/2015
4

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla micadele

12/06/2015
5

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Eğitim ve Sağlık hızmetlerine Erişim

26/06/2015
6

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta  ücretleri belirleme mekanizmaları ve ücretlerin korunması

10/07/2015
7

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği

18/09/2015
Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.