Tematik Konferans (18/09/2015)

Projenin son tematik konferansı 18 Eylül günü gerçekleşti.  Öngörülen Birleşik Kıbrısta İş yerinde İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği konulu konferans Lefkoşada Merit hotelde gerçekleştrildi.Konferans POED den Apostolos Apostolidesin...

Tematik Konferans (12/06/2015)

12 Haziran günü birı, bu proje kapsamında bir Tematik konferans daha gerçekleşti.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili idi. Bu  konferans MeritHotel,Lefkoşa'dagerçekleştirildi...

Tematik Konferans (28/05/2015)

28 Mayıs'ta bir kez daha  bu proje kapsamında bir tematik Konferans daha gerçekleştirildi.Konferans öngörülen birleşik Kıbrıs'ta istihdam politikaları ve istihdamın koruması ile ilgili idi.Bu konferans Lefkoşa'da ETKA / PEO binasında gerçekleştirildi...

Proje

 

Amaç

Bu projenin temel amacı, Kıbrıs sorununun gelecekteki çözümün sırasında (Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumların birlikte tek ses olarak) ve (yapılandırılmış süreç çerçevesinde) sosyal aktörlere organize ve koordineli bir şekilde topluca müdahale alan sağlamaktır.  Amacımız barışın inşası ve Kıbrıs birleşik birgelecektesosyal ve ekonomik uyum ile ilgili yapısal diyalog çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümünde müdahaletek ses ile birlikte Türk ve Kıbrıslı Rumlariçindir.

  

Aktiviteler

 

Proje modüler bir yapıya sahiptir ve birbirleriyle ilgili ardışık  çeşitli etkinliklerden oluşur

 

1.     Bir çerçeve raporu hazırlama: Çalışma federal devlet yapılarının ekonomik ve sosyal açıdan nasıl güvence altına  alınacağını nesnel bir biçimde belirtmeyi hedeflemektedir. Çalışma ayrıca uluslar arası uygulamaları araştırıp iki toplumun ekonomik veri ve karakteristiklerini yansıtan bir model geliştirecektir

 

2.   Sivil tolum örgütleri için bilgi ağı oluşturma: Bilgi ağı ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamındaki yelpazede yer alan farklı  örgütlerden oluşacaktır.(sendikalar. kadın örgütleri, engelliler v.s.) Başvuru sahibi ortaklarkoordinatörkuruluşlarla birlikteçekirdekağ veyaağyönlendirme komitesi oluşturur.

 

3. Tematik Konferansların Düzenlenmesi. Çerçeve belgesi temelinde çeşitli tematik konferanslar düzenlenecektir. Bukonferanslarkatılımcıların(ağa katılan kuruluşların temsilcileri) ekonomik ve sosyal uyumile ilgiliverilen tematikalan üzerinde tartışacaklar. Her konferansınçıktısı oybirliği ile kabul edilen tematik bildiri olacaktırolacktır.

 

4.    Sonuçların yaygınlaştırılması. Çeşitli etkinliklerin sonuçları network üzerinden yayınlanacaktır (yayınlar internet üzerinden, sosyal medya  basın toplantıları ile ve bildirilerin toplum liderlerine ve görüşmecilere iletilmesi yolun ile olcaktır)

 

Metodoloji

 

Proje ekibi, projenin ana faaliyetlerinikolaylaştırmak içindüşünülen Çerçeve Belgesi'ni, ürettiBu belge, sosyal aktörlerağı içindemüzakere vedeğişiklikleremaruz kalmazBu tartışmayı teşvik yanı sıra ağ içindeki diyalog yapısı oluşturmak içinin sadece birçalışmam belgesidir.

 

 

İkinci adımdakoordinatörveprojeortaklarınının Sosyal Aktör Ağını oluşturulması.

 

Projenin fiili çalışma alanı aşağıda görüleceği gibi tematik konferaslar temelinde gerçekleşecektir.

 

 

                           TEMATIK KONFERANSLAR ÇİZELGESİ TARİH
1

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Örgütlenme

Özgürlüğü ve Toplu iş Sözleşme hakkı
19/03/2015
2

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma

15/05/2015
3

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta İstihdam Politikaları ve İstihdamın Korunması

28/05/2015
4

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla micadele

12/06/2015
5

Öngörülen Birleşik Kıbrıs'ta Eğitim ve Sağlık hızmetleriıne Erişim

26/06/2015
6

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta  ücretleri belirleme mekanizmaları ve ücretlerin korunması

10/07/2015
7

Öngörülen birleşik Kıbrıs'ta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği

18/09/2015
 
 
Share this post
FaceBook  Twitter  
  

 

 

Copyright (c) Fucomasa. All rights reserved.